นายคณิน แซ่โค้ว

รหัส 58023490075

ศึกษาที่ มหาวิทยาลัราชภัฎราชนครินทร์

ชื่อเล่น แม็ค มีพี่สาว 1 คน

เกิดวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2536

ชอบเล่นกีฬาทุกชนิด

อาหารที่ชอบ อาหารประเภทรสจัด

งานอดิเลก ชอบออกกำลังกาย

สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ ป่า ภูเขา น่าตก ที่ที่มันหนาวๆ